Månedlig arkiv: februar 2011

En ”voksenpreken” og en barnepreken på Maria budskapsdag. Nesna kirke 26.3.1995, Randsfjord kirke 22.3.2009

Tekst: Luk. 1,26-38 Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret,  til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var … Les videre

Skrevet i Prekener | Legg igjen en kommentar

Guds ansikt/»Prosessen mot Gud». En lysmessepreken fra Nesna kirke 13.12.1995

2. Korinterbrev 4,6: For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram. Det er lov til å … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

Pilegrimslengsel og Betlehem. En lysmessepreken fra Kjøllefjord kirke 12.12.1991

Tekst: Johs. 7,37-38: På den siste dag i høyti­den, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke!  Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

En lysmessepreken: Hvilke koder skal gjelde? 4.12.2005

Tekst: Johannes 8,12 Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Ingenting kan gjøre deg mer brydd og utilpass enn når du kommer inn … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Händels Messias og Jobs «forløser». En preken om anfektelsen. Nesna kirke 18.9.1994

17. søndag etter pinse (Høst-takkefest) Tekst: Job 19,25-27: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden.  Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Kristustroen som «blasfemi». En preken om lidelse og tro. Jevnaker kirke 21.2.2010

Tekst fra Jobs bok kap. 2,1-10:  Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan.  «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan.  Da sa Herren … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , | Legg igjen en kommentar

En preken på Vingårdssøndagen – om det å kjøpslå med Gud. Jevnaker kirke 20.1.2002

Tekst: 1.Kor 3,4-11  Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? Hva er da Apollos, og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , | Legg igjen en kommentar

En konfirmasjonspreken om å «vende det andre kinn til» Jevnaker kirke 1.6.2008

Innledning: Inspirasjonen til innholdet i denne prekenen fikk jeg for mange år siden gjennom en kronikk i Vårt Land, skrevet av en fagperson som ikke var teolog. (Navnet og kronikken er borte for meg nå, dessverre.) Det var helt nye … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , | Legg igjen en kommentar

«Så nære er Gud som kinn er mot kinn» En julaftens-preken Jevnaker kirke 24.12.2010

Tekst: Luk. 2,1-14 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.  Og alle drog av sted … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Preken på en presentasjonsgudstjeneste for konfirmanter. Randsfjord kirke 17.10.2010

21. søndag e. pinse  Tekst: Markus 10,13-16   De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barna … Les videre

Skrevet i Prekener | Merket med , , , , , , | Legg igjen en kommentar