Prekener

Her finner du et utvalg prekener på forskjellige søndager i kirkeåret, sortert i mappene du kan klikke deg inn i nedenfor. Det kommer mer etterhvert…
Det som arkiveres under «Andakter» og «Konfirmasjonsprekener», vil også finnes i de øverste mappene – til det skrift prekenteksten er hentet fra.

Matteusevangeliet
Markusevangeliet
Lukasevangeliet
Johannesevangeliet
Apostlenes gjerninger – Johs. Åpenb.

Det gamle testamente

Andakter
Konfirmasjonsprekener